Programul Atelierelor Scolare 2017-2018

Program Ateliere Recreative Tei

 

                   2017 – 2018

 

 Luni

14:30-15:20      Atelierul de Limba Engleza (7-8 ani), 250 ron/ abonament 8 sedinte  - 1 loc disponibil

15:30-16:20      Atelierul de Limba Engleza (8-9 ani), 250 ron/ abonament 8 sedinte – 4 locuri disponibile

16:30-17:20      Atelierul de Limba Engleza (9-10 ani), 250 ron/ abonament 8 sedinte

17:30-18:20      Atelierul de Limba Engleza (4-6 ani), 250 ron/ abonament 8 sedinte

Marti

15:30-16:30      Atelierul de Limba Germana – incepatori, professor nativ (8-10 ani), 280 ron/ ab 8 sedinte  - 4 locuri

16:30-17:30      Ateliere limba germana, profesor nativ (5-7 ani), 280 ron/ ab 8 sedinte 

17:30-18:50     Atelier Desen & Pictura (6 -11 ani, 160 ron /abonament 4 sedinte) – 4 locuri disponibile

19:00-20:30     Atelier de Arhitectura si Design (12 -16 ani, 200 ron /abonament 4 sedinte) – 3 locuri disponibile

18:30-20:00      Atelierul de SAH (6-12 ani,), 120 ron / abonament 4 sedinte) – 3 locuri disponibile

Miercuri

14:30-15:20      Atelierul de Limba Engleza (7-8 ani), 250 ron/ abonament 8 sedinte – 1 loc disponibil

15:30-16:20      Atelierul de Limba Engleza (8-9 ani), 250 ron/ abonament 8 sedinte – 4 locuri disponibile

16:30-17:20      Atelierul de Limba Engleza (9-10 ani), 250 ron/ abonament 8 sedinte

17:30-18:30      Atelierul de Limba Engleza (4-6 ani), 250 ron/ abonament 8 sedinte

18:30-20:00      Atelierul de Pictura si Istoria Artei (8-12 ani), 160 ron / abonament 4 sedinte – 2 locuri

Joi

15:30-16:30      Atelier Limba Germana – incepatori, professor nativ (7-9 ani), 280 ron/ ab 8 sedinte  - 4 locuri disponibile

16:30-17:30      Atelier limba germana, profesor nativ (5-7 ani), 280 ron/ ab 8 sedinte 

17:30-18:30      Atelier Arta Teatrala cu Anca Manolescu (6-9 ani, 160 ron / abonament 4 sedinte)

18:30-19:30      Atelier Arta Teatrala cu Anca Manolescu (10-12 ani, 160 ron / abonament 4 sedinte) - 4 locuri disponibile

18:30-19:30      Atelier Modelaj lut (5-12 ani), 160 ron / abonament 4 sedinte)- 4 locuri disponibile

Vineri

17:00-18:30      Scoala de Cuvinte (7-10 ani, 160 ron / abonament 4 sedinte) 

18:30-20:00      Scoala de Cuvinte (11-13 ani, 160 ron / abonament4 sedinte)

Sambata

09:30-11:00            Atelierul de SAH, 7-12 ani, 120 ron / abonament 4 sedinte - 2 locuri disponibile

13:30-15:00            Atelier Robotica Micii Ingineri” (5-9 ani, 500 ron / abonament 8 sedinte/2 luni) – 3 locuri - INCEPE DIN 17 FEBRUARIE

15:30-17:00            Atelier Robotica Lego EV3 Mindstorms (10 - 14 ani), 500 ron /ab. 8 sedinte/2 luni)

17:30- 19:00           Atelier Programare Scratch  (10 - 14 ani), 500 ron /ab. 8 sedinte/2 luni)

 

Grupele sunt formate din maxim 10 copii iar inscrierile se pot face pe mail Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza (confirmarile vor fi trimise in functie de ordinea inscrierilor si a platii abonamentului).

 

Programul poate suferi mici modificari, va rugam sa verificati programul actualizat permanent pe www.atelierecreative.ro.

Politica de confidentialitate

Politică de confidențialitate

Ultima actualizare: mai 2018

I. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Ateliere Recreative Tei S.R.L., cu sediul în Bd. Lacul Tei 65, Sector 2, Bucuresti, în calitate de operator de date. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet atelierecreative.ro. („Site-ul”)

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Ateliere Recreative Tei S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

III. Scopurile și temeiurile de prelucrării

III.1. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Ateliere Recreative Tei S.R.L. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de Ateliere Recreative Tei S.R.L., prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Ateliere Recreative Tei S.R.L. de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, Ateliere Recreative Tei S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, Ateliere Recreative Tei S.R.L. va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de Ateliere Recreative Tei S.R.L. pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Ateliere Recreative Tei S.R.L. poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină Ateliere Recreative Tei S.R.L. în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către Ateliere Recreative Tei S.R.L. prin intermediul Site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către Ateliere Recreative Tei S.R.L. pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Ateliere Recreative Tei S.R.L., conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Ateliere Recreative Tei S.R.L. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Ateliere Recreative Tei S.R.L. a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Ateliere Recreative Tei S.R.L. să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Ateliere Recreative Tei S.R.L. către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Ateliere Recreative Tei S.R.L. sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Ateliere Recreative Tei S.R.L. poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: www.atelierecreative.ro/cookies

Program ateliere Octombrie 2015-Iunie 2016

Programul atelierelor cu frecventa saptamanala

in perioada Octombrie 2015-Iunie 2016

 

 

Luni

15:00-16:00            Atelierul de LIMBA ENGLEZA (9-10 ani), 240 ron/ abonament 8 sedinte (de 2 ori/saptamana)

16:00-17:00            Atelierul de LIMBA ENGLEZA (7-8 ani), 240 ron/ abonament 8 sedinte (de 2 ori/saptamana)

16:00-17:00            Atelierul de LIMBA ENGLEZA (5-6 ani), 220 ron/ abonament 8 sedinte (de 2 ori/saptamana)

17:00-18:30            Scoala de CUVINTE (9-12 ani, 160 ron / abonament 4 sedinte) 

18:30-20:00            Scoala de CUVINTE (11-13 ani, 160 ron / abonament 4 sedinte)

Marti

18:00-19:30            Atelier “LA TEATRU” (10-14 ani, 150 ron /abonament 4 sedinte)

18:30-20:00            Atelierul de SAH (9-14 ani, nivel mediu si avansati), 110 ron / abonament 4 sedinte)

Miercuri

15:00-16:00           Atelierul de LIMBA ENGLEZA (9-10 ani), 240 ron/ abonament 8 sedinte (de 2 ori/saptamana)

16:00-17:00           Atelierul de LIMBA ENGLEZA (7-8 ani), 240 ron/ abonament 8 sedinte (de 2 ori/saptamana)

16:00-17:00            Atelierul de LIMBA ENGLEZA (5-6 ani), 220 ron/ abonament 8 sedinte (de 2 ori/saptamana)

17:00-18:30           Atelierul de PICTURA (6 -10 ani), 150 ron / abonament 4 sedinte

Joi

17:00-18:30            Atelierul de ARTA TEATRALA (6-12 ani, 150 ron / abonament 4 sedinte)

18:30-20:00            Atelierul de ARTA TEATRALA (6-12 ani, 150 ron / abonament 4 sedinte)

Vineri

17:30-18:30            Atelier de comunicare “Metoda Espere” (7-10 ani, 200 ron / modul 5 sedinte)

18:40-19:40            Atelier de Comunicare “Metoda ESPERE” (10-14 ani, 200 ron / modul 5 sedinte)

Sambata

09:30-10:50            Atelierul de SAH (7-12 ani, 110 ron / abonament 4 sedinte /nivel mediu + avansati)

11:15-12:15            Atelierul de SAH (5-9 ani, 110 ron / abonament 4 sedinte /incepatori)

11:00-12:30            Atelierul de PICTURA (6-12 ani), 150 ron / abonament 4 sedinte)

Duminica

11:00-12:30            Atelierul de Duminica “Art Attack” (6-12 ani, 150 ron / abonament 4 sedinte)

 

Important: in afara atelierelor de mai sus vor fi organizate ocazional alte ateliere cu numar limitat de intalniri (de la 1 la 5 maxim per atelier, cum ar fi workshop de animatie, workshop de fotografie, ateliere speciale pentru sarbatori speciale, etc) , care vor fi anuntate prin newsletter sau direct pe blog. Pentru a afla in timp util ultimele vesti va recomandam sa va inscrieti in baza noastra de date, la sectiunea "ABONARE STIRI" (baza de date va fi folosita exclusiv pentru transmiterea ultimelor noutati). 

 

 Grupele sunt formate din maxim 12 copii iar inscrierile se pot face pe email  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza  (confirmarile vor fi trimise in functie de ordinea inscrierilor si a platii abonamentului).

 

 

Clubul Meu va invita sa descoperiti Anim'est!

Clubul Meu va invita sa descoperiti ANIM'EST!

 

 

Festivalul Internaţional de Film de Animaţie Anim'est este cel mai mare festival de film din București și unul dintre cele mai importante festivaluri de film de animație din Europa.

 

 

Clubul Meu – Ateliere Recreative Tei va invita sa descoperiti Minimest, sectiunea dedicata copiilor in cadrul festivalului de animatie, aceștia fiind invitați în număr cât mai mare alături  de părinți și profesori pentru a descoperi o lume fantastică plină de personaje haioase. Programul complet al secțiunii Minimest se regăsește pe site-ul oficial http://www.animest.ro/minimest-2015.aspx

 

Clubul Meu va invita sa vizionam impreuna Mune, Gardianul Lunii(+6 ani) http://www.animest.ro/mune-gardianul-lunii.aspx  Duminica, 11.10.2015, orele 12:30 la Cinema Studio.

 

Pentru a participa gratuit este obligatorie rezervarea locului pana Luni, 05.10.2015 pe Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , cu numele copiilor cu / fara parinte insotitor, in orice caz noi vom fi cu copiii in sala. In urma inscrierii veti primi confirmarea rezervarii si a locului de intalnire (locurile sunt limitate).

Asteptam vesti  iar intre timp va dorim un week-end minunat cu cat mai multe filme si activitati interesante!

 

Calde salutari si pe curand,

 

Echipa Clubului Meu (Larisa si Andreea)

www.atelierecreative.ro

Ateliere Scolare 2016-2017

Program Ateliere

 

Dragi parinti,

 

Clubul Meu - Ateliere Recreative Tei va propune acum o serie de activitati extrascolare pentru copii, atat recreative cat si educative, bazate pe cunoastere, invatare si exercitiu prin JOC.

 

Cunoscand pasiunile si activitatile preferate de copii dumnevoastra va invitam sa alegeti atelierele potrivite varstei si ii inscrieti la activitatile care se vor desfasura pe parcursului intregului an scolar, din septembrie 2016 pana pe 20 iunie 2017. 

 

De ce activitati extracuriculare si recreative prin joc?  

 

  Activitatile recreative au rolul de a ajuta copiii sa se relaxeze si sa sporeasca nivelul de energie necesar unei bune dezvoltari psihice si intelectuale. Activitatile de timp liber si recreere, precum si jocul, prezinta o serie de avantaje de neglijat. Prin activitatile de timp liber si joc, copiii isi pot dezvolta mai eficient abilitatile sociale, cooperarea cu ceilalti, strategii de rezolvare de probleme, precum si mijloace de negociere. Activitatile recreative ajuta copiii sa-si insuseasca noi experiente si cunostinte, experimentand activitati diverse, specifice copiilor provenind din diverse medii si culturi, ajutandu-i sa-si dezvolte respectul pentru cei din jur; jocul este important nu doar pentru copii, ci si pentru comunitatea din care acestia provin. Prin joc copiii au posibilitatea sa-si dezvolte abilitati constructive de a face fata situatiilor de viata, folosind resursele comunitatii; jocul si activitatile de timp liber pot, de asemenea, sa ajute copiii sa se implice in comunitatea locala (de exemplu, participand la activitati de voluntariat, cum ar fi plantarea de copaci etc).

              

Inscrieri: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza / 0724240067, 0744913239. Inscrierea este considerata ferma doar in momentul rezervarii locului si a platii abonamentului pentru prima luna in termen de 3 zile de la momentul rezervarii.


Plata abonamentelor se poate face folosind urmatoarele detalii: SC ATELIERE RECREATIVE TEI SRL, CUI 29102017, J40/11060/2011Banca Transilvania, Cont RO67BTRL04401202W94025XX. ; Adresa: Bd Lacul Tei 65, Bucuresti, Sector 2

Va stam la dispozitie pentru orice alte informatii doriti si va asteptam cu drag, 

Echipa Clubul Meu - Ateliere Recreative Tei

www.atelierecreative.ro 
Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

 

Luni

14:30-15:30

Engleza Flyers ( 9 - 11 ani), 240 ron / 8 sedinte

 

 

15:30-16:30

Engleza Movers (8 - 9 ani) 240 ron / 8 sedinte

16:00-17:00

Engleza Starters ( 6 - 7 ani) 220 ron / 8 sedinte

17:00 - 18:30

 

17:00 - 18:00

Engleza Prestarters (4 - 6 ani) 220 ron / 8 sedinte

18:30 - 20:00

Scoala de cuvinte (11-14 ani)

 

 

 

 

 

 

 

 

Marti

   

14:00-15:30

Limba Germana (8-10 ani nivel1 ) 280 ron/8 sedinte

17:00- 18:30

Atelier Pictura Cristina I. (6-8 ani) 160 ron / 4 sedinte

15:30-17:00

Limba Germana (10-13 ani, nivel 2)  280 ron /8 sedinte

18:30-20:00

Atelier Pictura Cristina I.(9-12 ani) 160 ron /4sedinte

18:30-20:00

Sah (7 - 12 ani) 120 ron /4 sedinte

 

 

 

 

 

 

Miercuri

14:30-15:30

Engleza Flyers ( 9 - 11 ani)240 ron /8 sedinte

   

15:30-16:30

Engleza Movers (8 - 9 ani) 240 ron / 8 sedinte

16:00-17:00

Engleza Starters ( 6 - 7 ani) 220 ron /8 sedinte

17:00 - 18:30

 

17:00 - 18:00

Engleza Prestarters (4 - 6 ani) 220 ron/8 sedinte

18:30 - 20:00

Pictura Petruta Banuta (9 - 12 ani) / 4 sedinte , 160 ron 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joi

   

14:00-15:30

Limba Germana ( 8-10 ani Nivel 1) - 280 ron

17:00-18:30

Arta Teatrala (6 - 8 ani) 160 ron / 4 sedinte (din 15 septembrie)

15:30-17:00

Limba Germana (10-13 ani Nivel 2) - 280 ron

18:30 - 20:00

Arta Teatrala (9 - 12 ani) 160 ron / 4 sedinte (din 15 septembrie)

18:30-20:00

 

 

 

 

 

 

Vineri

16:30-18:00

 

16:30-18:00

 Scoala de Cuvinte (8-11 ani)

 

18:00-20:00 Atelierul de Comunicare cu Irina Calota, 4 sedinte, 6-10 ani, Ma joc, ma exprim, explorez   18:00-19:30 Scoala de Cuvinte (11-14 ani)

 

 

 

 

Sambata

10:30 - 13:00

Arta Teatrala Adolescenti (12,14 ani) 250 ron / 4 sedinte

9:30-11:00

Sah (7-12 ani) 120 ron/4 sedinte

   

11:30 - 12:30 

Atelierul de Ceramica (5-10 ani), 150 ron / 4 sedinte sau 40 ron/sedinta 

       

13:30 - 15:00

Robotica Micii Ingineri (6-8 ani)

   

15:30 - 17:00

Robotica SmartRobot (8- 12 ani) 500 ron / 8 sedinte

 

 

17:30 - 19:00

Robotica Lego EV3 Mindstorms (10 - 14ani) 500 ron / 8 sedinte

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duminica

INCHIS

Mai multe articole..

Urmatoarele ateliere

Abonare stiri